Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa - jest formą pomocy psychologicznej dla osób przeżywających kryzys, który jest momentem zwrotnym, stanem dużego napięcia emocjonalnego, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności. Kryzys może dotknąć każdego człowieka , z uwagi na ostry stres społeczny, obciążenia, formy przemocy, utraty bliskich, rozstania, wypadki losowe, kataklizmy. Kryzysem jest również uzależnienie od alkoholu (komputera, itp ). Pomoc polega na złagodzeniu cierpienia i bezradności, wspieraniu procesu odzyskania sił i odporności oraz kontroli nad własnym życiem. Należy pamiętać, że kryzys stanowi dla człowieka zagrożenie ale może też stać się źródłem zmiany. Korzystanie z pomocy psychologicznej w tym czasie daje oparcie i pomoc w zrozumieniu sytuacji oraz możliwość znalezienia nowych sposobów radzenia sobie. Liczba spotkań uzależniona jest od zapotrzebowania klienta.