O mnie

 

 


 

 

 

Nazywam się Lucyna Kwoczak,  jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (kierunek studiów: Psychologia, specjalność: Społeczna Psychologia Kliniczna). W celu doskonalenia zawodowego brałam udział w Rocznym Programie Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończyłam VI edycję Intensywnego Kursu Interwencji Kryzysowej (treść programu zaakceptowana przez Sekcję Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) prowadzonego przez GIPIS Arcan z Bielska-Białej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam jako opiekun ofiar przestępstw w Lokalnym Ośrodku Wsparcia w Bielsku- Białej (program pilotażowy Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw). Od kilku lat współpracuję z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej oraz Beskidzkim Instytutem Psychoterapii w Bielsku-Białej. Przynależę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.