Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne - to forma pomocy, którą oferuję osobom przeżywającym, tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze.

Co to są kryzysy rozwojowe? Otóż występują one zawsze wtedy, gdy stajemy przed nowymi zadaniami, które wynikają z przechodzenia do kolejnej fazy życia. Kryzys może dotyczyć dziecka, które zaczęło uczęszczać do szkoły, nastolatka szukającego swojej tożsamości, dorosłego podejmującego pracę zawodową lub  rolę rodzicielską, dorosłego zmagającego się z niedomaganiami swojego organizmu czy też rolą emeryta.
Jeśli nie ma możliwości uczenia się sposobów radzenia sobie z tymi zmianami rozwojowymi, pojawia się wtedy niemożność podołania nowym zadaniom w naszym życiu.

Co to są trudności przystosowawcze? W  trakcie życia człowieka, oprócz nowych ról które podejmuje, zmieniają  się także sytuacje, w których żyje. Może to być zmiana miejsca zamieszkania, kłopoty rodzinne, zakochanie się, wyjazd za granicę, problemy wychowawcze z dziećmi, choroba w rodzinie, rozwód, separacja, milionowa wygrana (!), itp. Takie i inne sytuacje (zwłaszcza niespodziewane) mogą poważnie utrudnić korzystanie z dotychczasowych sposobów radzenia sobie z problemami. Najczęściej wymagają nauczenia się nowych strategii postępowania z pojawiającymi się trudnościami. Poradnictwo psychologiczne odbywa się w formie kilku spotkań i ma na celu: zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi, określenie "co"  podtrzymuje istnienie problemu oraz jakie są trudności z jego rozwiązaniem, poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności i wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.